b)孕期jinji饮食习惯? 2019-08-30 64290
fen享到:

1)偏爱某种kou味,ru特酸、特辣、特甜等kou味。

2)饮食单yi,ru主食永yuan都shi米fan。

3)喜欢吃guo冷或guo热食物,ru冰激ling、麻辣烫。

4)lang吞虎咽,不知fan菜何味,囫lun吞枣咽xia肚里。

5)不吃早can,这shi最不hao的饮食习惯。

6)饥yidun饱yidun。

7)暴饮暴食,遇有feng盛的大can,海吃yidun。

8)gen据某xie道听途shuo的“秘籍”,改变原本正常的饮食结gou。

9)zhi吃自renweishi最hao的食物,其他食物yi概不吃。

10)边吃fan边he水,冲淡了胃液。

11)边吃fan边he饮料,fu部饱胀,影响进食。

12)fan后he茶,影响铁的吸收。

13)fan后立即活动,忘记了yun动应在进食半小时后进行。

14)fan后ma上看dian视或看书。

15)fanqianhe水和fanqianyun动都不hao。